Sergio Sanz Pont

Soci fundador de Sanzpont. Llicenciat en Arquitectura per la Universitat La Salle a Mèxic i amb sengles Màsters en Arquitectura i Sostenibilitat i també en Tecnologies de l’Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Sergio Sanz funda el 2004 Sanzpont arquitectura. La filosofia de Sanzpont es basa en crear arquitectura bioclimàtica i sostenible a través d’un disseny innovador i d’avantguarda. El seu principal interès és la creativitat i el disseny, de petita a gran escala, sempre enfocada en l’usuari i amb un gran respecte al medi ambient.