Close button

Raquel Gil

Raquel Gil és Roca Galleries i Exhibitions Global Manager de Roca i es va incorporar a la companyia el 2018. Està a càrrec de la gestió dels Roca Galleries i rocagallery.com com a eines de comunicació de la marca a través del desenvolupament de continguts i experiències vinculades a l’arquitectura. , disseny, innovació i sostenibilitat.

Especialitzada en creació i gestió de marques, Gil és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona. També té un màster en Direcció de Comunicació i un Postgrau en Brandmeaning per la Universitat Pompeu Fabra.