M. Isabel Gabarró

PhD Architect, professora associada i directora del Master’s Degree in Architecture & Design Business Management a l’Escola d’Arquitectura de la UIC de Barcelona. Té experiència en empreses relacionades amb la construcció, l’arquitectura i el disseny en el sector de les pintures decoratives, la fusta, els paviments i els revestiments continus i està especialitzada en el canal B2B, prescripció i client final del sector del disseny i l’arquitectura.