Close button

La New European Bauhaus protagonitza una de les jornades més destacades de la BDW 2021

El 10 de juny passat va tenir lloc la taula rodona “The New European Bauhaus” on diferents representants d’empreses, escoles i institucions de Barcelona van reflexionar al voltant d’aquest nou projecte de la Unió Europea i dels tres conceptes que el vertebren: bellesa, inclusivitat i sostenibilitat. També es va fer esment a la importància del projecte per a la reactivació econòmica i el teixit empresarial de la ciutat.

Xavier Torras, Director de Marca i Comunicació de Roca, va destacar la idoneïtat de la New European Bauhaus en el moment que estem vivint: “és la plataforma adequada per l’esperit de transformació. La pandèmia ha evidenciat què és necessari i ha portat a que la societat, al indústria, l’administració… vegin les deficiències que tenien i accelerin processos que en el passat eren més difícils de posar en marxa per actituds més conservadores”. Sobre la indústria creativa, va assegurar que és “la que pot trobar solucions diferents a problemes actuals”.

Salvi Plaja, Director de Disseny de Simon, va centrar la seva atenció a la indústria. “Si la idea és créixer a través de la sostenibilitat, la NEB em sembla una magnífica manera de reindustrialitzar Europa”. Sobre les dificultats encarades per les empreses aquest darrer any (escacesa de recursos, no fabricació local, la dificultat de la logística…), Plaja va afegir que “el disseny sense la indústria no té cap sentit i la indústria sense el disseny no serà capaç d’assolir els objectius de la NEB”.

Jordi Díaz Giralt, Senior Project Manager de Kave Home, va parlar principalment de sostenibilitat: “el producte ha de ser sostenible per al client final. No m’agradaria que a la fi provoqui una pujada de preus de la matèria primera per poder seguir aquesta lògica i que el client final no pugui accedir a un producte de qualitat i sostenible econòmicament “. Per a això, proposa “crear un producte de disseny atractiu i que tingui durabilitat, que estigui dins del concepte de la NEB, que inclogui l’artesà, noves tecnologies”.

Anna Ramos, Directora de la Fundació Mies Van der Rohe, va destacar que encara que la iniciativa és completament nova per part de la Unió Europea, el moviment ja fa un temps que està en marxa: “Al camp del disseny, de l’arquitectura, de l’urbanisme veiem les nostres ciutats transformar-se. La NEB ha de ser un recolzament a això que ja està passant i ajudar a detectar aquests vectors que encara són obstacles, però el que era una corrent alternativa s’ha de convertir en mainstream”.

Per a Alessandro Manetti, CEO d’IED España, la New European Bauhaus “és una oportunitat històrica per a tota Europa. Com després de tots els desastres a nivell històric hi ha hagut una reacció de la societat. En aquest cas, aquesta reacció pot ser guiada a través del procés de disseny, de les economies culturals i creatives per poder repensar el model de societat europea en què estem vivint, i pensar no només en les persones sinó en els grans reptes de la complexitat contemporània: la sostenibilitat, generar projectes que tinguin un impacte social profund, fer servir les eines tecnològiques d’una manera correcta a favor de l’ésser humà, generar un nou humanisme des del punt de vista cultural, integrar la diversitat cultural i exportar un model de vida”.

Albert Fuster, Director Acadèmic d’Elisava, va destacar el focus de la NEB, que és el disseny, i no tant les línies polítiques o econòmiques. “Hi ha grans reptes en l’entorn digital, dels materials, de la sostenibilitat, del que és humà, i crec que és molt important l’oportunitat que es brinda, l’assumpció que el disseny condiciona moltíssim la forma de vida“. També va parlar de la importància de les connexions en xarxa i dels projectes. “Les escoles de disseny creiem en el món de el projecte i creiem en la capacitat performativa de crear el món, de generar espais per a la convivència humana, per a la inclusió. Crec que en xarxa i amb un treball obert hi ha molt de potencial”. 

Isabel Roig, Directora de Barcelona centre de Disseny, va reflexionar sobre la importància d’elevar la conversa sobre disseny a altres dimensions. Sobre la Unió Europea, va afegir  “Em sembla important que hagin fet aquest moviment, perquè és una manera de posicionar que el disseny va molt més enllà d’objectes, de resolucions finals, sinó que realment estem repensant aquest món on volem viure amb una visió una mica més humanista, potser menys tecnològica”. També va destacar la necessitat d’incloure les empreses i de relacionar la iniciativa amb els projectes amb fons europeus NextGeneration UE.

La taula rodona es va celebrar a les instal·lacions del Roca Barcelona Gallery, va ser moderada pel periodista de La Vanguardia Felip Vivanco, i va comptar amb una fila zero encapçalada per Félix Ortega, director General de Barcelona Activa, Mireia Escobar, directora del Disseny Hub Barcelona, i Oriol Estela, coordinador general Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que també van destacar la rellevància d’aliar la indústria amb el disseny per assolir els objectius de la New European Bauhaus i del Green Deal.