Close button

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”:

Titular del web: Fundació BCD, Barcelona Centre de Disseny

Fundació BCD, Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38, (Edifici Disseny Hub Barcelona) 08018 Barcelona. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 25 d’agost de 1986, amb el número 260 i CIF G 08470999.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@bdw.cat

Condicions generals

Aquest espai i tot el material que conté està protegit pels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, i la Fundació BCD és propietària (o, en el seu cas, cessionària), d’aquests drets. Per això, els usuaris no poden modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar, crear obres derivades, exhibir ni d’una altra manera transferir o explotar comercialment cap material inclòs en aquest espai, ni en la seva totalitat ni en part. Qualsevol utilització, en el sentit indicat per part de l’usuari està totalment prohibida sense el consentiment exprés i per escrit de la Fundació BCD. Per a qualsevol informació sobre aquest tema, preguem s’adreci mitjançant un correu electrònic a la següent adreça:  info@bdw.cat

La Fundació BCD exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s als serveis prestats per tercers a través del portal i, en particular, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a l’incompliment de la legislació vigent, la moral i els bons costums o l’ordre públic, o de la falta de veracitat dels continguts difosos mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal.

La Fundació BCD exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per tercers a través del portal, així com per la incorrecta utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, o que puguin deure’s a la falta de veracitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos.

La Fundació BCD es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, en el seu cas, resultin d’aplicació.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que ens faciliti l’usuari a través d’aquest espai seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer de la Fundació BCD, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades amb el codi d’inscripció número 2031890186 (Agència de Protecció de Dades) amb la finalitat de mantenir informat l’usuari, a través de correu postal o electrònic, de les activitats relacionades amb la Fundació BCD i el món del disseny, així com de les activitats específiques que es realitzin a través del portal.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, qualsevol usuari pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades dirigint-se per escrit a la següent adreça:Fundació BCD
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
(Edifici Disseny Hub Barcelona)
08018 Barcelona
Tel: 93 218 28 22
Email: info@bdw.cat

La Fundació BCD no tractarà dades personals de menors d’edat que no estiguin autoritzats pels seus pares o representants legals. Si algun registre revela que l’usuari és un menor d’edat no autoritzat, la Fundació BCD es reserva el dret d’anul·lar la subscripció.

La Fundació BCD ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que a l’entorn d’Internet la seguretat no és inexpugnable.

La Fundació BCD, com a regla general, no comunicarà les dades que li facilitin els usuaris a cap altra empresa o entitat. No obstant això, i en cas que aquesta comunicació de dades fos necessària per prestar un determinat servei per part de la Fundació BCD, l’usuari en serà informat prèviament, perquè pugui manifestar la seva oposició. En cap cas, l’usuari no està obligat a donar el seu consentiment a la cessió o comunicació de dades.

La Fundació BCD ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que a l’entorn d’Internet la seguretat no és inexpugnable.

La Fundació BCD, com a regla general, no comunicarà les dades que li facilitin els usuaris a cap altra empresa o entitat. No obstant això, i en cas que aquesta comunicació de dades fos necessària per prestar un determinat servei per part de la Fundació BCD, l’usuari en serà informat prèviament, perquè pugui manifestar la seva oposició. En cap cas, l’usuari no està obligat a donar el seu consentiment a la cessió o comunicació de dades.

Enllaços

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), que permeten als usuaris accedir a espais web que pertanyen o són gestionats per tercers. La Fundació BCD no ofereix ni comercialitza per si mateixa, ni per mitjà de tercers, els productes o serveis disponibles en els espais enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades ni qualsevol altre tipus de material que aparegui o s’ofereixi en aquests espais enllaçats.

En conseqüència, la Fundació BCD, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, no serà responsable pel que fa a la informació que es trobi fora d’aquesta web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet sobre una determinada matèria. Aquests enllaços no suposen una invitació o recomanació per visitar-los i, per això, la Fundació BCD no serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d’aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola.