Close button
Presencial

ANUPAMA KUNDOO: CO-CREATION. ARCHITECTURE IS COLLABORATION

04 maig al 30 setembre

En la producció arquitectònica intervenen moltes ments i mans, des de la seva concepció fins a la seva manifestació definitiva. En aquesta exposició, Anupama Kundoo tracta de treure a la llum els processos de col·laboració inherents de la producció arquitectònica i els seus actors fonamentals. També planteja l’evolució de la pràctica de l’arquitectura en el futur, quan la competència deixi pas a la cooperació gràcies a una major consciència de la nostra coexistència. S’ha infrautilitzat el potencial de la col·laboració i la cooperació com a motors clau per a aconseguir l’excel·lència i el pensament integrat, així com per a crear escenaris en els quals es puguin fer realitat grans visions amb una considerable atenció als detalls. Aquest canvi de tendència podria accelerar la velocitat a la qual la societat humana adopta un enfocament futur de l’entorn construït que sigui sostenible des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental, i en el qual la creació de coneixements, l’apoderament i les relacions humanes beneficiïn a tots.

L’exposició mostra en el seu context una selecció de projectes creats per diversos grups de col·laboradors. Els projectes abasten des de la cooperació dins de la professió fins a les col·laboracions interdisciplinàries, passant per altres participants com a comunitats d’artesans, ONG, ajuntaments o el món acadèmic. Amb aquesta combinació de projectes de totes les grandàries, des del desenvolupament de productes, les tecnologies de construcció i els projectes urbans a gran escala, l’exposició explora la pràctica orientada a la recerca de Kundoo, que se centra en el replantejament de la materialitat, l’arquitectura energèticament eficient, els processos participatius inclusius, l’assequibilitat i l’economia circular, així com la infraestructura ecològica.

Organitza: Roca

"Roca Barcelona Gallery
C/Joan Güell, 211, 213, 08028 Barcelona"
"Roca Barcelona Gallery
C/Joan Güell, 211, 213, 08028 Barcelona"